17/11/1626, 6

17/11/1626, 6

6 Ambtman Johan Turck beklaagt zich over kapiteins die ingezetenen afpersen, rantsoeneren en gevangenzetten. Ondersteund met brieven van het Hof van Gelderland verzoekt hij een open akte waarin alle commandanten, kapiteins en overige legerofficieren wordt bevolen de ingezetenen die op enigerlei delict worden betrapt, onmiddellijk over te dragen aan de rechtsprekende overheid.
HHM willen de mening van de RvS vernemen.