17/11/1626, 7

17/11/1626, 7

7 De Franse ambassadeur brengt ter vergadering naar voren dat hem is geschreven opnieuw de zaak van D'Estiaux en Villetard aan te bevelen. Hij leest de betreffende passage voor.
HHM wachten met een besluit tot morgen.