17/11/1626, 8

17/11/1626, 8

8 De generaals van de Munt verzoeken ordonnantie van hun meer dan tien maanden geleden ingediende declaratie. Tevens vragen zij besluitvorming over de reeds lang geleden voorgelegde voorstellen voor een vast traktement in plaats van vacatiegeld en dergelijke.
Over het laatste punt valt nog geen besluit. Van de onderzochte en bijgestelde declaratie zal de generaals ordonnantie worden verleend met uitzondering van 344 gld. 13 st. die als ontvangen is opgenomen. Dit bedrag, de opbrengst van de naar de munt te Dordrecht gestuurde en daar geconverteerde gouden en zilveren cisaliƫn moet aan Doublet worden overhandigd. Die zal het bedrag als ontvangst inboeken en in zijn rekening verantwoorden. De Generaliteitsrekenkamer dient hierop toe te zien en krijgt daarom deze resolutie toegezonden. Griffier Aerssens is bij deze gedechargeerd van het bewaren van de cisaliƫn.