17/11/1626, 9

17/11/1626, 9

9 Walta en Huigens zijn teruggekeerd van hun reis naar het leger. Zij brengen het door Frederik Hendrik, Ernst Casimir en de gedeputeerden te velde - Essen, Schaffer en Burmania - inzake Emden ondertekende advies d.d. Arnhem 14 nov. over.
1Hoofdzaak is dat de stad Emden niet in vijandelijke handen valt en dus dienen HHM onmiddellijk twee heren te committeren die uit hun naam naar Oost-Friesland vertrekken. Daar moeten zij met de al aanwezige gedeputeerden bevorderen dat de compagnie├źn aldaar in garnizoen liggend zich gedurende zes maanden in dienst begeven van en betaald worden door HHM, zonder te spreken over de bestaande eed. Tevens moeten zij de kapiteins die al uitsluitend in eed van HHM staan, opdragen hun compagnie├źn in alle stilte te versterken tot circa tweehonderdvijftig man. Deze versterkingen moeten van buiten de stad worden gehaald.
In het geval deze twee maatregelen niet werken of onvoldoende zijn, zullen twee van de gecommitteerden daar of in de onmiddellijke nabijheid blijven. De overigen kunnen dan HHM verslag uitbrengen en adviseren over wat het best ter verzekering van Emden gedaan kan worden. Als nood en tijdsdruk dat vereisen, moet men van rapportage kunnen afzien. In die omstandigheden zou de deputatie gelast moeten zijn tot het nemen en doen uitvoeren van de voor het behoud van de stad noodzakelijk besluiten, zonder nader order te hoeven afwachten. Teneinde heimelijk en zonder oppositie hun last te kunnen uitvoeren zullen de gedeputeerden ondertussen de graaf van Oost-Friesland toestaan naar 's- Gravenhage te gaan. Tegelijkertijd zullen zij verklaren dat zij hem - of hij nu afreist dan wel voor de onderhandelingen in Oost-Friesland blijft - inzake de bezetting in alle billijkheid tevreden zullen stellen. De uitspraak wordt evenwel in de tussentijd intact gelaten, inclusief het punt van de bezetting tenzij die inmiddels zo vergevorderd is dat zij niet zonder grote schade voor het land kan worden opgegeven. De deputatie te Emden zou per post moeten worden gewaarschuwd en gepreadviseerd zich aan dit laatste punt te houden.
Het advies gaat naar de RvS voor een reactie.
Het advies gaat naar de RvS voor een nadere reactie. Walta en Huigens worden bedankt voor hun inspanningen.

1 Doorgehaald in S.G. 3185 en door een klerk ingeschreven in S.G. 3906.