18/11/1626, 6

18/11/1626, 6

6 HHM nemen het advies van de RvS d.d. 16 nov. over het op 13 nov. ingediende rekest door de magistraat van Sluis over. Gezien haar lasten en de achterstallen mag de stad gedurende drie jaren het inkomen uit de oude domeinen in het kwartier van Sluis behouden. De schulden en renten die toepasselijk zijn op personen die aan vijandelijke zijde wonen zullen ten behoeve van het land worden geconfisqueerd. Echter, de renten die al zijn verlopen of binnen de termijn van drie jaar verlopen, zullen de stad worden toegewezen.