19/11/1626, 9

19/11/1626, 9

9 Carleton voert ter vergadering aan dat hij op 4 nov. heeft toegezegd een maand soldij voor de Engelse regimenten te zullen regelen in het geval zij in de Maassteden zouden worden ondergebracht. Nu de compagnie├źn nog in Steenbergen, Rees en elders gelegerd zijn en dienst doen, veronderstelt hij dat HHM de troepen nog willen gebruiken en dus ook zullen betalen. Hij verzoekt de regimenten conform de eerdere resolutie alsnog in de Maassteden onder te brengen en dringt aan op een besluit over de Engelse officiers.
HHM zullen Z.Exc. schrijven de compagnie├źn in de steden te legeren teneinde dergelijke discussies te vermijden. In de zaak van de officiers zal besluitvorming plaatsvinden.