19/11/1626, 10

19/11/1626, 10

10 Op verzoek van de pachters van de konvooien en licenten zal aan de Admiraliteit te Amsterdam en die in Zeeland worden geschreven hen tevreden te stellen. De Colleges dienen de pachters het hun van vorig jaar nog toekomende deel van de 40.000 gld. voor hun ambtenaren uit te keren en ook de boeten en confiscaties waar zij nog recht op hebben.