19/11/1626, 13

19/11/1626, 13

13 De heer van Soelen, ambtman van de Nederbetuwe, en de heer van Hemmen, ambtman van de Overbetuwe, schrijven d.d. 6/16 nov. in antwoord op de brief van HHM van 9 nov. dat zij met Gods hulp hun kwartieren wel buiten contributie zullen houden. Soelen vraagt ook om drie platbodems.
Tenzij zij daar argumenten tegen heeft, zal de Rotterdamse Admiraliteit hem die zenden.