21/11/1626, 1

21/11/1626, 1

11 In een memorie van Amama wordt verzocht de gedeputeerden van HHM te gelasten alle aanslagen op te schorten aangezien op 4/14 nov. honderdvijftig man en een ingenieur naar de Eems zijn gestuurd om wat kleine schansen uit te zetten.
De gedeputeerden zal worden geschreven dat HHM het vertrek van Rantwijck, Beaumont en Walta opschorten vanwege de komst van de graaf van Oost-Friesland. Wel dienen zij zich precies te informeren over de middelen waarmee de stad behouden kan worden en moeten zij, indien nodig, twee afgevaardigden laten rapporteren. Het advies van Z.Exc., Ernst Casimir en de gedeputeerden van HHM wordt hun met de daarop gevallen resolutie van 18 nov. opgestuurd.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906.