21/11/1626, 13

21/11/1626, 13

13 Van Pieter Martenssen Coij is een brief d.d. Algiers 12 sept. ontvangen.
De RvS moet adviseren.