21/11/1626, 14

21/11/1626, 14

14 Charles Looten, Abraham van Peres en Pieter Willemsen Kessel, bewindhebbers van de WIC, compareren en overhandigen hun credentiebrieven van de Heren Negentien . Zij verzoeken mondeling en bij geschrifte ten eerste, de provincies de achterstallige drie termijnen alsmede de vierde termijn [van de subsidies] te laten opbrengen; ten tweede, volmacht teneinde de achterstallige betalingen, met rente, van particuliere participanten bij executie te kunnen innen (conform het plakkaat van 16 okt. 1624); ten derde, vergoeding voor het afstaan van hun gevangenen door het onderhoud van zeshonderd soldaten over één jaar te bekostigen; ten vierde, vergoeding voor drie door de WIC veroverde Spaanse oorlogsschepen (conform het plakkaat van 22 juli 1625); ten vijfde, lening van zes halve kanonnen voor het fort Guinea en, ten slotte, te regelen dat het Noorderkwartier de uitspraak over de zoutvaart nakomt.
HHM zullen het verzoek punt voor punt in hun volgende vergadering bespreken. De gedeputeerden van Holland hebben de propositie meegenomen.