21/11/1626, 6

21/11/1626, 6

6 Van Mibassen is een brief d.d. Calais 14 nov. ontvangen.
Er valt geen besluit.