21/11/1626, 8

21/11/1626, 8

8 HHM lezen een verklaring van de Amsterdamse schippers Laurens Cornelissen en Jan Pieterssen die door de Duinkerkers gevangen gehouden zijn. Zij verklaren dat de kapiteins Brack, Crimp, Niekercken, Paes en Troncquoij bij twee gelegenheden twee Duinkerkers zijn tegengekomen, maar dat uitsluitend kapitein Troncquoij iets tegen deze schepen heeft ondernomen.
Tegen deze gang van zaken zal met kracht worden opgetreden. De Amsterdamse Admiraliteit wordt opgedragen zich volledig op de hoogte te stellen, de kapiteins te ondervragen en een beslissing te nemen die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Het College dient HHM te berichten over de genomen maatregelen.