24/11/1626, 3

24/11/1626, 3

3 Vosbergen doet mededeling van een aantal vredesartikelen die de koning van Denemarken aan hem heeft gestuurd tezamen met een pakket bestemd voor Rosecrans in Engeland.
Vosbergen is verzocht het te verzenden pakket te doen vergezellen van een briefje aan Joachimi waarin hij hem over de situatie informeert.