24/11/1626, 4

24/11/1626, 4

4 Van Berck is een brief d.d. 6 nov. ontvangen over de door Moins opgebrachte schepen die [ Venetiƫ] terugeist zonder dat onderscheid wordt gemaakt in vrije en onvrije goederen.
Er valt geen besluit.