24/11/1626, 5

24/11/1626, 5

5 De ontvanger-generaal vraagt de betaling te regelen van de dertien compagnieën nieuwe ruiters, het regiment van Candale en de vier compagnieën onder Haulterive. Die hebben nu drie maanden soldij tegoed.
De heren van Zeeland en Friesland is verzocht te bevorderen dat hun consenten worden ingebracht.