24/11/1626, 6

24/11/1626, 6

6 De RvS zal adviseren op het met voorschrijven van Z.Exc. ondersteunde verzoek van de hertog van Candale. Hij wil het gedurende zijn afwezigheid ingehouden traktement ontvangen.