24/11/1626, 8

24/11/1626, 8

8 In zijn advies d.d. 20 nov. op het op 19 nov. ontvangen schrijven van kapitein Calslagen stelt de RvS dat het verbod op de uitvoer van paarden ook het Land van Altena en Woudrichem omvat. Degenen die het verbod overtreden moeten worden gestraft.
De licentmeester van Gorinchem zal worden ontboden om verantwoording af te leggen over het doorlaten van paarden naar beide plaatsen.