25/11/1626, 5

25/11/1626, 5

5 Saint-Hilaire schrijft d.d. Nijmegen 21 nov. in antwoord op de brief van HHM van 18 nov. dat Davignij uit het Land van Luxemburg is gehaald en een rantsoen van 800 rijksdaalder is overeengekomen.
Slachmulder en Berckel wordt geschreven dat Davignij zal worden vrijgelaten zodra de uitwisseling is afgerond. Zij mogen dat met zekerheid toezeggen.