25/11/1626, 7

25/11/1626, 7

7 Jacob de Maeckere verzoekt doorgestoken landerijen bij Aardenburg te mogen verpachten en wil tevens met geweldsmiddelen schulden in Vlaanderen innen.
Over het eerste verzoek vragen HHM advies aan de RvS en het tweede verzoek wijzen zij af.