25/11/1626, 10

25/11/1626, 10

10 In zijn advies d.d. 21 nov. suggereert fiscaal Van den Broeck de borgen die Jacob Duijffhuis wil stellen, te verplichten de voormalige vendumeester voor het gerecht te doen verschijnen. Inzien zij in gebreke blijven zou diens vonnis aan hen voltrokken moeten worden.
HHM blijven bij de eerder gestelde voorwaarden aan de vrijlating.