25/11/1626, 4

25/11/1626, 4

4 Vaandrig Jan van Balveren heeft voor het transport van Nicolaes van Varick en Anthoni Rougemont naar 's- Gravenhage 219 gld. 13 st. gedeclareerd.
Van dit bedrag zal ordonnantie worden gedepĂȘcheerd.