25/11/1626, 9

25/11/1626, 9

9 Alvorens tot publicatie over te gaan mag Souterius zijn boek zelf corrigeren en dan voor inspectie aan de vergadering van HHM voorleggen.