26/11/1626, 6

26/11/1626, 6

6 In een rekest van de Directie van de Levantse Handel wordt verzocht een bekwaam persoon met enkele oorlogsschepen naar Tunis en Algiers te sturen. Hij dient daar restitutie van in strijd met de capitulatie afgenomen goederen te verkrijgen. In het geval dit mislukt zou de consul moeten worden teruggeroepen en het bestand opgezegd.
HHM besluiten conform de suggestie iemand aan te wijzen die met een oorlogsschip de goederen gaat terugeisen. Op grond van het verslag van zijn wedervaren kan dan eventueel worden besloten het bestand op te zeggen. Z.Exc. zal naar zijn mening worden gevraagd.