26/11/1626, 11

26/11/1626, 11

11 De gedeputeerden van Holland brengen naar voren dat de Staten enkele extraordinaris gedeputeerden hebben gestuurd om met Z.Exc. en afgevaardigden van de andere provincies te overleggen over de bezetting van de IJssel.
Rantwyck, Eck, Beaumont, Rode, Lyclama, Haersolte en Schaffer zullen aan dit beraad deelnemen.