27/11/1626, 1

27/11/1626, 1

1 Een brief van de Rotterdamse Admiraliteit d.d. 20 nov. vergezelt een van de ambtenaren van de konvooien en licenten te Geertruidenberg. Hij kan aangeven op welke manier er wordt gefraudeerd met de licenten en wat daartegen valt te doen.
De zaak gaat naar de RvS voor een beslissing.