27/11/1626, 10

27/11/1626, 10

10 De heren van Holland berichten over een brief aan de secretaris van Werkendam geschreven door ene Van Eck die pretendeert baljuw van Zuid-Holland te zijn. Hij probeert aldaar jurisdictie uit te oefenen.
De RvS zal schrijven dat, indien Van Eck daar niet mee ophoudt, HHM bij wijze van tegenmaatregel een baljuw over de Meierij van 's-Hertogenbosch zullen aanstellen.