27/11/1626, 12

27/11/1626, 12

12 Schagen en Aelberts rapporteren over de door Witsen in zijn brieven verzochte punten.
De heren van Holland hebben het nemen van een besluit nog in beraad gehouden.