27/11/1626, 2

27/11/1626, 2

2 Ritmeester Stakenbroeck verzoekt d.d. Grave 20 nov. een besluit te nemen over een met zijden stoffen geladen kar. Die is door een boer uit Geldrop in Kempenland uit Antwerpen gehaald en de soldaten menen dat dit goede buit is.