27/11/1626, 4

27/11/1626, 4

4 Horatio Calandrini verzoekt te mogen worden ontheven van zijn verplichting garant te staan voor hetgeen vanwege de steden zou zijn ingebracht als voorschot dan wel schuld tegen de vier nieuwe Engelse regimenten.
De RvS zal disponeren en aan Calandrini cessie-akte of andere volmacht verlenen.