27/11/1626, 8

27/11/1626, 8

8 Naar aanleiding van de gisteren genomen resolutie heeft Doublet naar voren gebracht dat er van 1615 tot 1623 geen geld uit Frankrijk is gekomen. In het laatstgenoemde jaar heeft ontvanger Reael in twee termijnen in totaal 536.000 gld. ontvangen.
Courtomée zal worden voldaan over de jaren 1620 tot en met 1623 voorzover hij recht heeft op deze over de ongeveer acht achterstallige jaren te verdelen som.