27/11/1626, 9

27/11/1626, 9

9 Het stadsbestuur van Amsterdam vraagt betaling van de rente over 84.835 gld. 18 st. 12 p. Desgevraagd verklaart Doublet dat de provincies Holland, Friesland en Groningen in 1624 hebben toegezegd aan Emden 53.000 rijksdaalder te lenen.
De Amsterdamse burgemeesters zullen met Doublet moeten spreken over betaling uit het geld dat hij van Emden zal krijgen.