28/11/1626, 7

28/11/1626, 7

7 De uitgeweken predikant Johannes Rodingenus heeft de akte van stilstand getekend.