28/11/1626, 2

28/11/1626, 2

2 De RvS laat weten dat de Admiraliteitskantoren weigeren de schippers die in het leger hebben gediend te betalen vanwege het gebrek aan inkomsten door de sluiting van de licenten.
Besloten wordt de schippers door Doublet te laten betalen uit de voor de Admiraliteitscolleges gevraagde subsidies en niet uit de legerlasten.