28/11/1626, 3

28/11/1626, 3

3 Servaes Alers, konvooimeester te Tiel, verzoekt betaling van uitgaven die uitstijgen boven zijn ontvangsten.
De Rotterdamse Admiraliteit zal hierover beslissen.