29/11/1626, 2

29/11/1626, 2

2 HHM zullen de deputatie te Emden schrijven onmiddellijk enkelen uit haar midden naar 's- Gravenhage te sturen om hen te informeren over de punten die namens de graaf van Oost-Friesland aan de orde worden gesteld. Het gaat vooral over de kwestie van de beveiliging waarover HHM op 18 en 25 nov. schreven.