30/11/1626, 5

30/11/1626, 5

5 De gedeputeerden die met Z.Exc. in beraad zijn geweest over de uitdieping van de Rijn en de IJssel doen verslag. Zij stellen graafwerkzaamheden voor die meer water in beide rivieren moeten brengen. De aanleg van de lange krib en de hoofden boven Schenkenschans ['s-Gravenwaard] en bij IJsseloord levert namelijk weinig op. Eck, Cornelis van Beveren, Hertevelt - of, indien hij niet beschikbaar is, een andere door de heren van Utrecht aan te wijzen persoon - en Marten Aelberts zullen met ingenieur Jan van den Bosch ter plekke inspecteren of de voorstellen nuttig zijn. Zij moeten een adequate kaart van hun bevindingen maken en verslag doen aan HHM.