30/11/1626, 6

30/11/1626, 6

6 De Rotterdamse Admiraliteit schrijft d.d. 21 nov. dat de officiers van de konvooien en licenten te Steenbergen zich over licentmeester Oostermans beklagen. Hij zou levensbehoeften voor de plattelandsbewoners uit de omgeving van Steenbergen doorlaten zonder lijst.
Oostermans moet berichten of dit klopt en om zekerheid te hebben dient hij ook de door hem gebruikte lijst op te sturen.