30/11/1626, 1

30/11/1626, 1

1 De Rotterdamse Admiraliteit heeft op het schrijven van HHM van 20 nov. geantwoord dat zij de heer van Soelen zal voorzien van twee sloepen.
Vereist geen resolutie.