30/11/1626, 10

30/11/1626, 10

10 De priester Bras Soares en de kapiteins Constantino de Mello Pereira en Manoel de Marais Tavares, alledrie gevangengezet te Rotterdam, verzoeken één hunner toe te staan een paar keer week naar buiten te gaan.
De Rotterdamse Admiraliteit wordt advies gevraagd.