30/11/1626, 11

30/11/1626, 11

11 De hertog van Candale compareert en verzoekt HHM in overweging te nemen dat het lichten van zijn regiment in Frankrijk tot grote kosten heeft geleid die hij graag op dezelfde wijze vergoed zag als is gebeurd bij andere troepen. Ook recommandeert hij de betaling van zijn eigen traktement. Tevens zouden HHM de edelman die de koning hiernaartoe heeft gestuurd vanwege de zaak van D'Estiaux weer moeten afzenden.
Inzake het regiment is onlangs besloten door geldlening een maand soldij uit te laten keren en de RvS zal nu adviseren hoe dit geregeld gaat worden. Wat het traktement aangaat laten HHM de zaak bij hun resolutie van 19 april 1625, toen ingestemd is met het vertrek van de hertog naar Venetiƫ op voorwaarde dat zijn traktement ophield. Het inmiddels gelezen antwoord dat HHM aan de koning willen sturen over de zaak van D'Estiaux zal aan Z.Exc. worden gegeven voor een reactie.