30/11/1626, 3

30/11/1626, 3

3 Stavenisse en Van der Lingen voeren aan dat de RvS graag zou zien dat HHM iemand uit hun midden aanwijzen om met een van de raden naar Zeeland te gaan.
HHM blijven bij hun resolutie van 28 november.