30/11/1626, 7

30/11/1626, 7

7 De president brengt naar voren dat de kerkenraad van de Franse kerk in 's- Gravenhage verzoekt Jan d'Espaigne op dezelfde wijze te belonen als zijn collega-predikant. Hij zou anders aanstoot kunnen nemen en vertrekken.
De heren van Holland is verzocht de zaak welwillend te bezien.