30/11/1626, 8

30/11/1626, 8

8 De gedeputeerden te Emden schrijven d.d. 21 november.
Z.Exc. zal van de brief op de hoogte worden gesteld.