30/11/1626, 9

30/11/1626, 9

9 Berck schrijft d.d. Venetiƫ 6 nov. dat hij een nog op de maand januari uitstaande wissel van 3.184 dukaten heeft getrokken op Doublet, maar dat Schoonhoven en Brasser die geweigerd hebben.
Thesaurier-generaal De Bie zal de kwestie onderzoeken en advies uitbrengen.