01/12/1626, 5

01/12/1626, 5

5 Jan Simonssen Cnops verzoekt honderdvijftig planken van dennenhout naar Maashees te mogen brengen. De ingezetenen uit het Land van Cuijk zou toegestaan moeten worden wekelijks honderd van deze planken uit de stad Grave te halen.
De RvS wordt advies gevraagd.