01/12/1626, 1

01/12/1626, 1

1 De president meldt dat Z.Exc. de officiers van de Overbetuwe, de Nederbetuwe en de Tielerwaard heeft ontboden om hen te bewegen tot het breken van het ijs in de Waal en de IJssel. Ook in het geval steun wordt verleend als bij resolutie van 28 nov. 1624 is verleend aan die van de Veluwe zouden zij zich daaraan niet mogen onttrekken.
HHM willen het advies van de RvS vernemen.