01/12/1626, 4

01/12/1626, 4

4 Conform de resolutie van 29 juli is een gouden keten gemaakt voor de stalmeester van Z.Exc., Du Champ. De keten weegt 15 once 17 engels en kost bij 28½ gld. het once in totaal 600 gld. 14 st., inclusief een fatsoen van 22 gld. 4 st.