01/12/1626, 6

01/12/1626, 6

6 De afgevaardigden van het Amsterdamse Admiraliteitscollege zijn volgens de gisteren genomen resolutie ontboden. Zij verklaren desgevraagd dat de verkochte goederen suiker en peper van de vijand betrof.
De afgevaardigden is te verstaan gegeven dat zij die toch niet hadden mogen verkopen voordat zij de door HHM gevraagde inlichtingen over deze zaak hadden verstrekt. Daarom zal opnieuw worden geschreven de veiling op te schorten totdat die informatie is gezien. Het gaat daarbij niet zozeer om deze specifieke affaire, maar om de formele gang van zaken. Men moet Venetië, dat zich beklaagt, argumenten kunnen geven. Het is beslist niet de bedoeling iets te doen dat nadelig is voor het land.
De afgevaardigden hebben aangedrongen op financiële steun, maar HHM willen eerst de reactie op hun eerdere brieven aan de provincies afwachten.