01/12/1626, 7

01/12/1626, 7

7 Vosbergen vraagt of ook hij mag antwoorden op de aan hem gezonden brief van de Deense koning over de vredesartikelen.
Men laat het aan zijn discretie over.